Vaka AnalizleriBankalarda Enerji Yönetimi - Örnek Vaka Analizi - inavitas

inavitas Business Nasıl Çalışır?
Enerji Zekası çalışma prensibi kapsamında, firma elektrik panosundan Inavitas donanımları sayesinde alınan elektriksek veriler buluta gönderilir.

Kurulumdan itibaren bulutta depolanan tüm veriler; enerji zekası ile işlenerek anlamlı hale getirilir ve Inavitas Business arayüzü ile müşterilerimize sunulur.

Proje Kapsamı
inavitas Business Enerji Zekası sayesinde işletmelerin tüketimleri izlenebilir, işletme alt yapısının izin verdiği ölçüde tüm alt yüklerin uzaktan kontrolü sağlanabilmektedir.
Bu kapsamda;

• Türkiye genelinde yaklaşık 500 şubesi bulunan bankacılık sektörü müşterimizin 3 şubesinde pilot projesi kapsamında kurulum yapılmıştır.
• Kontrol ve izleme sağlayan Inavitas Business Enerji Zekası çözümü için yeni bir pano kurulumu yapılmaktadır.
• Proje kapsamında, ana giriş tüketimi, prizler, aydınlatma ve klima yükleri ana dağıtım panolarından gerekli alt yüklerin bağlantısı sağlanarak ölçümlenilmektedir.
• Şube çıkış kapısına yakın bir konuma yerleştirilen ON/OFF Butonları yardımıyla mesai saatleri dışında kontrol edilebilen içecek dolabı ve klima yüklerinin enerjisi kapatılmaktadır.
• Şubelere konumlandırılan buton sayesinde şube içerisinde yer alan kombi ve klima modları arası geçiş yapılmıştır.

https://inavitas.com/wp-content/uploads/2021/06/inavitas_business3.png


Şube Tüketim Trendi

Proje kapsamında detaylı olarak incelenen banka şubesinin aylık yaklaşık 2,500.00 kWh tüketimi bulunmaktadır.


Grafik 1: Şube tüketim sağılımı grafiği

Şube tüketimleri detaylı olarak incelendiğinde hafta içi mesai dışı saatlerde ve hafta sonları şube kullanımının olmadığı zaman aralıklarında, açık bırakılması zorunlu yüklerin kontrol edilmesi sayesinde tüketim oranlarının oldukça düşük seviyelerde seyrettiği gözlemlenmiştir.

Aydınlatma Kontrol
Banka şubesinde yapılan aydınlatma kontrolü sayesinde mesai saatleri dışında açık unutulabilecek aydınlatmaların kapatılması sağlamıştır. Şube kurulumları kapsamında, firma tarafından talep edilen ve mesai saatleri dışında da açık bırakılması gereken aydınlatma sistemleri ayrıştırılmış ve kontrol kapsamına dahil edilmemiştir.

Grafik 2: Aydınlatma tüketim grafiği

Inavitas Business Enerji Zekası ile ölçümlenen tüketim verileri detaylı olarak incelendiğinde şube aydınlatmalarının mesai saatleri dışında kapatıldığı ve tüketimlerinin sıfır değerine yakın seyrettiği gözlemlenmiştir.

Klima Kontrolü
Proje kapsamında şube klimaları kontrol edilerek mesai saati dışında tüm klimaların kapalı kalması sağlanmıştır.
Ek olarak şube içerisine konumlandırılan buton sayesinde şubede bulunan kombi ve klima sistemlerinin mevsime göre devreye girmesi sağlanmış ve hem kombi hem klima sistemlerinin aynı anda çalışmasının önüne geçerek enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Grafik 3: Klima tüketim grafiği

Klimaların mesai saatleri dışında kapalı tutulduğu grafik 3 klima tüketim grafiğinden detaylı olarak gözlemlenebilmektedir.

Hava Kalitesi Modülü
“Yeni normal” döneminde kapalı mekanlarda iç ortam hava kalitesi ayrı bir önem kazanmıştır. Enerji zekası platformu Inavitas, mevcut enerji yönetimi hizmetine ek olarak hava kalitesi ölçümü eklemiştir. Hava kalitesi modülü sayesinde şubelere takılan sensörlerle iç ortam hava kalitesi, CO2 miktarı, sıcaklık, nem ve iç ortam basınç değerleri ölçülmekte ve endüstriyel standart olan IAQ puanı hesaplanmaktadır. Ayrıca uygulama içerisindeki harita modülü üzerinden kullanıcılar farklı şubelerdeki hava kalitesini karşılaştırabilmekte ve şube bazında eşik değerlerin üzerinde bir hava kalitesi olması durumunda gelen bildirimler sayesinde gerekli aksiyonları alabilmektedir.

Proje kapsamında, şube iç ortam hava kalitesi konumlandırılan Hava Kalite Sensörü sayesinde anlık takip edebilir hale getirilmiştir.

Sonuç

Inavitas Business Enerji Zekası Projesi kapsamında kurulum yapılan şubenin tüketimleri alt kırılımları ile birlikte tek bir platform üzerinden izlenmiştir ve klima, aydınlatma ve priz gibi yüklerin kontrolü sağlanmıştır.
Proje kapsamında izleme ve kontrol yapılan 7 günlük süre ile kontrolün devre dışı bırakıldığı 7 günlük süre kıyaslanıp fayda analizleri yapılmıştır.
Inavitas Business Enerji zekası sayesinde şube içerisinde yapılan kontrol çalışması ile her şube için yaklaşık %10 oranında tasarruf edilebildiği gözlemlenmiştir.

İç ortam hava kalitesinin anlık takip edilebilir yapıda olması müşterilere ve çalışanlara nefes alınabilir alanlar yaratılmasını sağlamıştır.

https://inavitas.com/wp-content/uploads/2019/10/logo_beyaz.png
https://inavitas.com/wp-content/uploads/2019/10/logo_beyaz.png
Bülten

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!    neden inavitas?

    inavitas, enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için özelleştirilmiş, dağıtım şirketlerinden, yenilenebilir enerji santrallerine, işletmelerden evlere, enerjinin üretildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği her alanda kullanılan gerçek zamanlı bir enerji zekası platformudur.

    inavitas.com © 2019